Campuchia sẽ đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 12 vào năm 2023

Campuchia sẽ đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 12 vào năm 2023

Lễ đón cờ ASEAN Para Games và chào mừng đoàn vận động viên khuyết tật Campuchia tham gia ASEAN Para