bang yasou

bang yasou

Sự khác biệt giữa Yasuo nhà người ta và Yasuo team mình【bang yasou】:​Yasuo – một vị tướng khiến cộng