Tin chuyển nhượng ngày 12.7: Man United tin Ronaldo sẽ ở lại

Tin chuyển nhượng ngày 12.7: Man United tin Ronaldo sẽ ở lại

Man United tin Ronaldo sẽ ở lạiTheo tờ The Times, Richard Arnold của Manchester United đang cố thuyế