De Jong tiếp tục chê M.U, Ten Hag phải chuyển hướng ngay còn kịp

De Jong tiếp tục chê M.U, Ten Hag phải chuyển hướng ngay còn kịp

De Jong đang đứng trước những tin đồn giảm 40% lương và chấp nhận đá trung vệ nếu ở lại Barcelona. T