Nguyên Mạnh mắc sai lầm, tuyển Việt Nam bị Nhật Bản gỡ hoà đáng tiếc

Nguyên Mạnh mắc sai lầm, tuyển Việt Nam bị Nhật Bản gỡ hoà đáng tiếc

https://sport5.vn/nguyen-manh-mac-sai-lam-tuyen-viet-nam-bi-nhat-ban-go-hoa-dang-tiec-20220329165838