Nửa đêm Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) than thở chuyện tay chân bị phù cả ra, nhẫn cưới đeo chật ních: Nỗi niềm chung của bà bầu

Nửa đêm Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) than thở chuyện tay chân bị phù cả ra, nhẫn cưới đeo chật ních: Nỗi niềm chung của bà bầu

Nàng WAG Quỳnh Anh – vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh – đang trong thời gian mang bầu nên khá nhạy cảm. Giống