minamino

Cận cảnh: Ngày đầu tiên của Takumi Minamino ở đại bản doanh Liverpool【minamino】: Takumi Minam