Hòa nhạt nhòa Valencia, Mourinho đổ lỗi cho cả cảnh sát

Hòa nhạt nhòa Valencia, Mourinho đổ lỗi cho cả cảnh sát

Chuỗi trận bết bát của Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi họ tiếp tục hòa nhạt nhòa