obviously nghĩa là gì

obviously nghĩa là gì

Alan Shearer nhất quyết không gọi Alexis Sanchez là đẳng cấp thế giới và đưa ra điều kiện độc【obviou