one shot one kill

one shot one kill

Thật không thể tin nổi, one shot one kill chưa kịp nhìn ra cái gì【one shot one kill】:​Thật không thể