shb đà nẵng

Kelantan 5-0 SHB Đà Nẵng: Ngã đau trên đất Mã【shb đà nẵng】:Chủ động để các trụ cột như Quốc Anh, Ngu