Haaland hét lương 820.000 bảng/tuần, Chelsea ‘quay xe’ gấp

Haaland hét lương 820.000 bảng/tuần, Chelsea ‘quay xe’ gấp

Haaland là mục tiêu số 1 của Chelsea trước khi ký Lukaku, nhưng vì những đòi hỏi ‘không tưởng’ lương