Từ bé gái Afghanistan tuyệt vọng trốn chạy khỏi họng súng Taliban đến nữ cầu thủ “đánh bom” nổi danh trời Âu, thông thạo 7 ngôn ngữ

Từ bé gái Afghanistan tuyệt vọng trốn chạy khỏi họng súng Taliban đến nữ cầu thủ “đánh bom” nổi danh trời Âu, thông thạo 7 ngôn ngữ

Năm 1998, khi mới 10 tuổi, Nadia Nadim phải chứng kiến một trong những thảm kịch lớn nhất đời mình.