troll mu

troll mu

Huyền thoại MU liên tiếp troll Liverpool bằng hai câu trả lời cực xoáy【troll mu】:Gary Neville mới đâ